Pitch

Hvordan er det vi egentlig gjør en pitch? Se for deg at du skal på et seminar eller et sted hvor det er mulig å få nye kontakter eller nettverk. Hva er lurt å gjøre? Det jeg ofte opplever, og la meg gjenta det er jeg som opplever dette, er at folk snakker om seg […]

Pitch Read More »