Forskjellen på frykt og bekymringer

La andre få vite om dette

Forskjellen på bekymringer og frykt. Når man sier at noen er fryktløse, betyr det bare at de har mindre frykt i seg enn andre mennesker. Det er svært få mennesker som er helt fryktløse. Grunnen til at jeg tar opp dette teamet, er fordi jeg vet at det er mange mennesker som bekymrer seg. For alt mulig. Bekymringer er bare tankene dine som er igang. De er ikke ekte, det vil si de føles ekte der og da, men så fort du slutter å gi dem oppmerksomhet forsvinner de. Det er derfor vi sier at frykt er bra, fordi frykt trenger vi. Det er vår impuls, og vårt rene instinkt, som umiddelbart informerer oss om det er ekte fare eller ikke. Dette instinktet gjør at vi umiddelbart blir tilstede, gjør oss sterkere, og gjør at vi kan tenke helt utrolig klart i øyeblikket. Frykt gjør at vi plutselig kan løfte en bil for å redde noen som sitter fast under. Det sentrerer alle de delene av oss som gjør at vi blir ekstremt sterke der og da. Fordi vi ikke klarer å være sånn hele tiden, bare opptil 30 minutter, og med 2-3 dagers mellom, har vi tankene våres. Våre bekymrede tanker, som stepper inn istedenfor. Det er derfor vi sier at det bare er tankene dine, fordi de ikke er ekte.

Siden vi ikke er designet til å tenke og føle at det er en slange i rommet hele tiden, og noen bekymrer seg for dette, vil det gå utover kroppen. Når vi vet at det bare er bekymrede tanker, at det er innbilning, det er funnet på, går det over. Vår bevissthet kan ikke sortere, derfor, når vi er redd for slanger i rommet og tenker på dette hele tiden, er det akkurat det vi føler. Når denne innbilningen går over tid, at det ikke er sunt for kroppen. Kroppen vil bryte ned etterhvert. Måten vi er designet på, er å tenke klart, og være motstandsdyktige.

Grunnen til at så mange av oss bekymrer seg, er fordi vi lever i et såpass trygt samfunn, at vi ikke vet forskjellen på når det er trygt og når det er reell fare. Hvis det hadde vært reell fare, hadde man visst det. Hadde vi opplevd mer reell fare i samfunnet, hadde vi også vært mindre bekymret og redd, nettopp fordi vi kjenner til forskjellen. Konklusjonen er derfor slik. Mesteparten av det vi tenker er fare, er bare bekymringer, det vil si tanker, funnet opp. Å føle fare er vårt menneskelige instinkt som passer på oss. Som sier ifra, og som gjør oss supersterke i øyeblikket.

 


La andre få vite om dette
Share the Post:

Related Posts

Serving vs pleasing people 

plugins premium WordPress