Gi klienten tid til å tenke

La andre få vite om dette

Her skriver jeg om en ny måte å selge på. En måte som gir mennesker mulighet til å finne sin mest klare tenkning. Dette er i forhold til om de skal kjøpe av deg eller ikke.

Vi ønsker at den vi jobber med som er foran oss, går fra deg med så klare tanker som mulig. At de har sin beste tenkning tilstede, når de vurderer tilbudet ditt og opplevelsen de har fått med deg. 

Vi ønsker det beste for mennesket foran oss. Som om de var noen i familien du bryr deg om. Da blir tilbudet også annerledes, fordi det handler om hva personen trenger. 

Jaget etter å få oppdraget forsvinner også helt her. Fordi vi er ikke i det kortsiktige spillet som coach, vi er i det langsiktige. Har man bestemt seg for å jobbe som Transformative coach, er det fordi forhåpentligvis at man virkelig vil det. Det handler mer om å bygge opp en relasjon til noen, enn antall mennesker man møter. 

Misforstå meg rett, det er bra og viktig å møte mennesker, men det handler om den personen som er foran oss akkurat nå. 

Det er derfor jeg liker å gi dem tid, slik at de har sin beste tenkning når de bestemmer seg. 

Mennesket foran meg vet best selv, hva som er best for dem, fordi de har visdom, og er like vise som meg. 

Visdommen får komme frem over tid, og akkurat passe tid, vil gi personen svar og ideer på hva de vil gjøre. Noen ganger kan vi lede, men fram til dette punktet, har vi sannsynligvis ledet nok.

Det handler ikke om meg, det handler om dem. 

Viser det seg at det ikke var rett, da skal man være glad for at man ikke pushet det frem for vår egen vinning. Det hadde uansett kommet frem senere i prosessen. 

Viser det seg at vi ikke skal jobbe sammen akkurat nå, skal man være glad for at man ikke pushet på med sine egne ideer og agenda. Mennesker vet best selv, når vi tillater dem å komme opp med sin beste tenkning.  


La andre få vite om dette
Share the Post:

Related Posts

Serving vs pleasing people 

plugins premium WordPress