Annie Selberg

Jeg har det siste halvannet år hatt gleden av å ha Michael Stenhagen som min mentor.

I likhet med svært mange andre, har jeg i store deler av mitt voksne liv slitt med å forsone meg med vonde ting jeg har opplevd tidligere i livet, og jeg har vært plaget av et evig tankekaos. Dette har også medført at jeg har fått diagnosen fibromyalgi, som gjør at kroppen min er full av smerter så og si alltid. Det medfører dårlig søvn og nedsatt funksjonsevne i hverdagen. Jeg grublet mye og hadde lett for å ta ting innover meg, noe som heller ikke var særlig nyttig, men ga meg en kropp full av stress og smerter.

Etter at jeg etablerte kontakt med Michael, har jeg sakte, men sikkert opplevd å få endringer i min væremåte og måte å reagere på. Noe som har bidratt til at jeg har blitt roligere, jeg grubler ikke så mye lenger, jeg tenker lite på gamle problemer og jeg sover mye bedre. Smerter har jeg fortsatt, men har lengre perioder av gangen hvor smertenivået er lavere enn før.

Prosessen har skjedd langsomt og nesten umerkelig, men litt etter litt har jeg selv innsett at endringer har skjedd. Selv om jeg i perioder har følt at «ingenting» skjedde, så har det likevel foregått endringer. Michael har en svært rolig og humørfylt måte å tilnærme seg problemene på, han vet å stille de riktige spørsmålene slik at klienten blir nødt til å være ærlig mot seg selv. På denne måten lar han klienten selv se hvor svaret er, hvor problemet ligger, og ikke minst hva klienten (meg)selv kan gjøre for å oppnå en endring i livet. Jeg forstår nå viktigheten av å være til stede i nuet, at livet mitt foregår akkurat her og nå.

Jeg har også deltatt ved tre seminarer som Michael har holdt her i Trondheim, og disse har tilført meg mye ny viten og innsikt i egne problemstillinger. Å delta ved slike arrangementer er svært nyttig, da man også får innblikk i andre menneskers syn på samme sak, og å få høre om hvordan de opplever/løser samme type problemstilling.

Michael Stenhagen har et behagelig vesen og inngir tillit. Han er flink til å «by på seg selv» under veiledning, noe som er kontaktskapende. Han gir omsorg og får klienten til å bli trygg i hans nærvær.

Jeg kan på det varmeste anbefale Michael Stenhagens tjenester til alle.

plugins premium WordPress