Spontan historiefortelling

La andre få vite om dette

Hvis du ikke er en utadvendt type fra før, så kan spontan historiefortelling bli en liten bøyg for deg å komme over, men hva er spontan historiefortelling?

Du vet når du kjenner inne i deg at du har energi, du føler deg inspirert eller du føler at du må gjøre noe? Du er i en tilstand hvor du har det bra, og du har det godt, og du vet at det som kommer blir bra. Når du er i den tilstanden, så kan du kreere eller skape. Spontan historiefortelling går ut på å fortelle en historie som er med på å bidra til god stemning for de som hører på. Når det skjer spontant, er det ofte at de beste historiene blir fortalt.

Noen er utadvendte og har kanskje lettere for å skape masse, og kan hente historier fra minnet sitt ved å bare å starte med å fortelle. Disse har en helt annen strategi enn de som er innadvendte, som kanskje trenger å bli litt varm i trøya før de setter igang. Om du er innadvendt eller utadvendt, må spontaniteten nødvendigvis komme fra et sted hvor du har det bra, er glad, og hvor du har en god selfølelse. Spontan historiefortelling må aldri komme fra et sted hvor du føler et “sosialt press”, men heller komme fra et sted hvor du er god nok som du er, og hvor det viktigste er at det kommer naturlig. Når du føler et behov for å si noe, eller en trang til å si noe, så er motivasjonen der, og da inviterer jeg deg til å satse fullt ut, og fortell hele historien. Vær litt fryktløs her.

I motsatt tilfelle ikke fortell hvis du ikke er klar. Publikum merker fort usikkerhet. Du kan by på deg selv, men dette blir ikke oppfattet på samme måte, for du har ikke den koblingen, og det kommer ikke fra et sted hvor du er kreativ.

Når du byr på deg selv og er klar, så vil mennesker rundt deg merke din naturlige energi, noe som setter igang tankeprosesser hos den enkelte som hører på, som igjen gjør at enkelte av dem kommer på en historie de vil fortelle om. Nå er vi igang, og du har bidratt med topp stemning.

De innadvendte trenger ikke nødvendigvis å si så mye, for det handler aldri om mengden med ord, eller hvor lang tid du pratet i forhold til andre. Det handler om noe så enkelt som at du bidrar når du bidrar, og du lar dette komme naturlig. Hvis du er innadvedt, så vil du merke at du blir fortere kjent med de rundt deg når du ikke legger press på deg selv i en sosial situasjon. Det er i naturen at jo mindre press vi setter på oss selv, jo mer bidrar vi.

Hvor viktig er spontan historiefortelling i vår kommunikasjon med kundene?

Del i kommentarfeltet.

 


La andre få vite om dette
Share the Post:

Related Posts

Serving vs pleasing people 

plugins premium WordPress