Usikkerhet og frykt

La andre få vite om dette

I denne innlegget vil jeg snakke om usikkerhet og frykt. Hvordan man kan skremme seg selv i disse tider.

Bekymringer og tanker om fremtiden i disse tider, kan skremme hvem som helst. Mangel på penger, om man har jobb, eller andre skrekkscenarioer man skaper i tankene sine. Når vi mennesker føler usikkerhet inni oss, og går i usikre tider, kan det være at vi kan lage oss noen skrekkscenarioer som egentlig er vår egen fantasi.

Det er akkurat som fantasi og usikkerhet lager en fest på vår bekostning, og til vår ulempe. Det er viktig å se at dette er funnet på. At det er en opplevelse som er midlertidig, og ikke ekte. Man finner også etterhvert en podkast om dette i menyknappen produkter, da jeg har bestemt meg for å spille inn en del lydfiler. Det er en der nå.

Usikker følelse er en forbigående følelse. Det kan være nedstemthet, og egentlig alle negative følelser. Det kan være at man savner nærhet, man savner og møte mennesker og sosial kontakt. Det savnet kan være så sterkt at det kan gå utover noens mentale helse.

Det kan også være at man trenger et salg i salgsjobben sin. Når man trenger noe, sier man egentlig til seg selv at man ikke er ok. Vi er egentlig født ok og frie, og dette med at vi kan bli litt desperate, er bare en følelse som kommer innenfra.

Usikkerhet er bare en tanke. Selv om den varer veldig lenge, vil den gå over. Det jeg vil vise her er at man naturligvis kan gå i fantasien og finne på ting som ikke er bra, når vi føler oss usikre. Da kan fantasien noen ganger gå til det ekstreme. Det som er viktig å vite at det å være tilstede og i øyeblikket er der vi lever livene våres. At vi noen ganger kan gå oppi hodet vårt er naturlig. Selv om vi går oppi hodet vårt, betyr det ikke at vi trenger å henge der.

Det er noe annet når man skal planlegge noe, og skissere forskjellige scenarioer, beregne noe i en jobb. Da er det helt naturlig og forestille seg noe utenfor øyeblikket. Det gir også en positiv følelse og en følelse av tilfredshet. Det man ønsker å unngå er å gå utenfor øyeblikket og tenke på scenarioer som er negative. For de tankene vil vi føle. Altså skremme seg selv.

Usikkerhet er bare en midlertidig opplevelse 

Det som er fint å vite er at standardinnstillingen i menneskets natur er ro, klarhet, vennlighet, kjærlighet, følelse av trygghet og det å være ok. Indre velvære til og med. Når vi da er usikre et øyeblikk eller over lengre tid, er det bare en opplevelse som vil gå over. Det er slik naturen er. Hvis man skremmer seg selv, så er det mest sannsynlig at vi ikke er helt trygge og sikre inni oss selv, akkurat da. Så kommer det et nytt øyeblikk, for det gjør det alltid. Hvor vi ser ting annerledes og bedre, fordi vi naturlig får nye tanker, når vi ikke tar opplevelsen vi har på alvor.

Det å få nye tanker er innebygd i det menneskelige mentale immunsystem.

 


La andre få vite om dette
Share the Post:

Related Posts

Serving vs pleasing people 

plugins premium WordPress